Trang chủ   »   Cao Ốc- Dịch Vụ Văn Phòng   »   Cao Ốc VP Cho Thuê   »   Hồ Chí Minh   »   Quận 7
Quận 7
CRESCENT HUB
SC VIVOCITY – MAPLETREE BUSINESS CENTER
Saigon Paragon
Located on Nguyen Luong Bang, District 7, HCMC... Nằm...
Dai Minh Convention
Located at Phu My Hung, District 7, HCMC. Có vị trí...
Petroland
Located on Tan Trao street, District 7, HCMC... Nằm...
Beautiful Saigon
Located at 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, Dist 7,...
IPC Building
Located on Nguyen Van Linh street, District 7,...