Trang chủ   »   Cao Ốc- Dịch Vụ Văn Phòng   »   Cao Ốc VP Cho Thuê   »   Đà Nẵng
Đà Nẵng
CRYSTAL TOWER
Crystal Tower - The first office building in Da Nang...
Post Office
Post Office - Office Tower 155 Nguyen Van Linh,...
Vinh Trung Plaza
Vinh Trung Plaza locate at Hung Vuong Street, Hai Chau...
Thanh Loi Building
Thanh Loi Building located at Nguyen Van Linh Street, Thanh...
PVFC Building
PVFC Building located at 30-4 Street, Hai Chau...
Hoang Anh Gia Lai Plaza
Hoang Anh Gia Lai Plaza located at Nguyen Van Linh Street,...
Hai Van Palace
Hai Van palace located at Nguyen Van Linh Street, Thanh Khe...
Indochina Riverside
Indochina Riverside Tower is situated in a prime location...