Trang chủ   »   BĐS Công Nghiệp   »   BĐS Công Nghiệp Bán   »   Miền Nam   »   Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Nhà xưởng bán HCM03
Property Highlights: - Locate in Tan Thuan Export...
Nhà xưởng bán HCM02
Property Highlights: - Locate in Tan Thuan Export...
Nhà xưởng HCM01
Industrial Sale in HCM City at East West highway and Phu My...