Trang chủ   »   BĐS Công Nghiệp   »   BĐS Công Nghiệp Bán   »   Miền Nam   »   Bình Dương
Bình Dương
Nhà xưởng công nghiệp bán ở Bình Dương
Nhà xưởng bán ở Bình Dương
Nhà xưởng công nghiệp bán ở Bình Dương
Support utilities (i.e. water supply, waste water...
Nhà xưởng tại BD05
Strategically located sites. Inside a developed industrial...
Nhà xưởng BD04
Located at Binh Duong 50 minutes away from...
Đất Công Nghiệp BD03
Located at Binh Duong Industrial Park in Binh Duong...
Nhà xưởng BD02
Industrial factory located at Binh Duong Industrial...
Đất CN chuyển nhượng BD01
Land for Sale in Industrial Park, Binh Duong Land for...